doorsam
telephone
logo
درب ضد سرقت درب ضد سرقت

قیمت درب ضد سرقت   مشاهده لیست قیمت درب های ضد سرقت آتار درب سلماس با کدهای T مشاهده لیست قیمت درب های ضد سرقت آتار درب سلماس با کدهای WS نحوه قیمت گذاری برای قیمت درب ضد سرقت و درب های داخلی نحوه قیمت گذاری در صنایع درب سازی و قیمت درب ضد سرقت و درب های داخلی بر مبنای ...

» اطلاعات بیشتر

درب ضد سرقت درب ضد سرقت درسام به چندین نوع مختلف تقسیم بندی می شوند که این نوع تقسیم بندی بر اساس طراحی ظاهری درب های ضد سرقت می باشد. و اختلاف قیمت در ضد سرقت درسام نیز بر همین اساس می باشد. به طور مثال درب ضد سرقت سوپر برجسته درسام به دلیل مصرف زیاد متربال برای طراحی قاب های ...

» اطلاعات بیشتر

درب ضد حریق طبق تاییده و استاندارهای خانه آتس سازمان آتش نشانی درب ضد حریق به دو دسته تقسیم بندی می شوند. درب های ضد حریق فلزی و درب ضد حریق چوبی دو نوع مختلف این نوع درب ها می باشد. طبق استاندارد آتش نشانی این استاندارد ها هر ساله تغییر می کند. پس شرکت هایی که درب ضد حریق با ...

» اطلاعات بیشتر
تماس : 4 الی 26402300 - 021